Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 704,000 427,000 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 604,000 327,000 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
424,000 227,000 0
.name.vn 71,000 37,000 0

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 228,800 239,800 217,800
.net 271,700 282,700 260,700
.org 298,100 309,100 287,100
.biz 372,900 383,900 361,900
.info 383,900 394,900 372,900
.asia 350,900 361,900 339,900
.mobi 578,600 589,600 567,600
.xxx 2,638,900 2,638,900 2,638,900
.tv 900,900 911,900 889,900
.co 898,700 909,700 887,700
.us 251,900 262,900 240,900
.eu 260,700 260,700 260,700
.site 31,900 577,500 555,500
.tel 317,900 317,900 317,900
.zone 701,800 712,800 690,800
.shop 845,900 856,900 834,900
.blog 702,900 691,900 713,900

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 251,900 262,900 251,900
.top 284,900 295,900 284,900
.in 425,700 436,700 425,700
.co.in 212,300 212,300 212,300
.firm.in 212,300 212,300 212,300
.net.in 212,300 212,300 212,300
.org.in 212,300 212,300 212,300
.com.co 783,200 783,200 783,200
.me 790,900 801,900 790,900
.online 31,900 707,300 31,900
.cc 754,600 754,600 754,600
.name 251,900 262,900 251,900
.gen.in 212,300 212,300 212,300
.ind.in 212,300 212,300 212,300
.tw 927,300 927,300 927,300
.land 684,200 684,200 684,200
.company 452,100 452,100 452,100
.gift 463,100 463,100 463,100
.media 663,300 674,300 663,300
.website 31,900 423,500 31,900
.ws 533,500 533,500 533,500
0918.60.39.69