CHÍNH SÁCH GIAO NHẬN/ VẬN CHUYỂN/ CÀI ĐẶT

Sau khi hoàn tất các thông tin, chi phí để đăng ký các dịch vụ trên website digicloud.vn Quý khách hàng sẽ được digicloud.vn gọi điện xác nhận và gửi thông tin quản trị các dịch vụ liên quan tới email của khách hàng đăng ký sử dụng. DigiCloud sẽ hỗ trợ online hoặc trực tiếp khi hoàn tất đăng ký dịch vụ.

Trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ DigiCloud sẽ tiếp tục hỗ trợ theo nhu cầu của khách hàng.

(Cập nhật ngày 17/07/2023)

0918.60.39.69